Disclaimer


De rechten op deze website en de getoonde informatie behoren toe aan Star Lashes en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Star Lashes is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of op een andere manier beschikbaar te stellen.

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en samengesteld, maar garandeert niet dat de informatie compleet en/of accuraat is. 

Ook aanvaardt Star Lashes geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door het gebruik maken van de informatie. Hoewel we achter de getoonde informatie staan, kunnen we niet garanderen dat deze informatie correct of compleet is. 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben betreffende de getoonde informatie, dan kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Openingstijden:


Ma t/m vr  van 9.00 - 14.00


Zaterdag van 10.00 - 18.00


Zondag van 10.00 - 16 00 
                          's Avonds zijn wij geopend


Dinsdag van 18.00 - 20.00


Vrijdag van 18.00 - 22.00


 

                               Wij werken uitsluitend op afspraak!!