Privacy Statement

Star Lashes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.  


Star Lashes gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

1.     Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

2.     Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar starlashesandmore@gmail.com


Star Lashes verstrekt uw gegevens niet 
Star Lashes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Hoe beschermen we je gegevens?
We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Bij Star Lashes beschermen we je gegevens door encryptie. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een functie die alle informatie die tussen de koper en de verkoper verzonden wordt versleutelt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Star Lashes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt va onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzichtje van de gegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens en telefoonnummer

-Geboortedatum

-Emailadres

-Gezondheid

 

Met welk doel en opbasis van welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Star Lashes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van jouw betaling

-Om jou de nieuwsbrief toe te zenden indien gewenst 

-Om jou te kunnen benaderen mbt tot gemaakte afspraken indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

-Om goederen/bestellingen bij jou af te kunnen leveren

-Te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten

-Star Lashes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren?

Star Lashes bewaard jou persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld. Wanneer je een jaar niet in de salon bent geweest na aanvang van jouw laatste behandeling zullen wij jou gegevens verwijderen. Bij terugkomst voor een nieuwe behandeling zal je jouw gegevens opnieuw dienen te verstrekken

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Star Lashes verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of wanneer de wet dat vereist

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Star Lashes maakt geen gebruik van of cookies of enkele andere vergelijkbare techniek

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je mag Star Lashes altid vragen om inzage van jouw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Ook kun je Star Lashes verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door contact op te nemen met starlashesandmore@gmail.com of bij een bezoek in de salon bij aanvang van jouw afspraak

 

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Star Lashes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het openbare karakter van het internet kunne wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen

Privacy Statement laatste update gepubliceerd 14 mei 2020

Openingstijden:


Ma t/m vr  van 9.00 - 14.00


Zaterdag van 10.00 - 18.00


Zondag van 10.00 - 16 00 
                          's Avonds zijn wij geopend


Dinsdag van 18.00 - 20.00


Vrijdag van 18.00 - 22.00


 

                               Wij werken uitsluitend op afspraak!!